Przeglądy budowlane Skaryszew Przegląd, radomski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy szybko i fachowo.26-640 Rzezczypospolitej 6 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Skaryszew. Przeglądy roczne Skaryszew, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Skaryszew, ekspertyzy Ireneusz Górka i.kilianek@skaryszew.pl urzad@skaryszew.pl Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie 48 6103089

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Skaryszew
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Skaryszew
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Skaryszew
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Skaryszew
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Skaryszew

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Skaryszew
kontrole techniczne budynków Skaryszew

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Skaryszew Portal Skaryszew Miasto Skaryszew Przeglądy techniczne Skaryszew Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku